4.6 Judecata

Învăţătura din Biblie despre judecată reprezintă unul din principiile de bază ale credinţei cuiva, care trebuie bine înţeleasă înainte de botez (Fapte 24:25; Ev. 6:2). Adesea Scripturile vorbesc despre “ziua judecăţii” (2 Petru 2:9; 3:7; 1 Ioan 4:17; Iudei 6), un moment în care toţi cei care îl cunosc pe Dumnezeu îşi vor primi răsplata. Toate acestea trebuie “să stea în faţa scaunului de judecată al lui Hristos” (Rom. 14:10); “apărem în faţa scaunului de judecată al lui Hristos” (2 Cor. 5:10) pentru a ne primi răsplata vieţii noastre în formă trupească.

Viziunile lui Daniel în legătură cu a doua venire a lui Hristos includeau un astfel de scaun de judecată în forma unui tron (Dan. 7:9-14). Parabolele ne ajută uneori să înţelegem mai bine detaliile. Cea a talanţilor se referă la întoarcerea unui stăpân care îşi cheamă servitorii pentru a vedea cât de bine cheltuiseră avuţiile pe care le lăsase lor (Mat. 25:14-29). Parabola pescarului aseamănă chemarea evangheliei cu o plasă de pescuit care adună tot felul de oameni; după care pescarii se aşează şi separă peştele bun de cel rău (Mat.13:47-49). Interpretarea este clară: “La sfârşitul lumii îngerii vor veni şi îi vor separa pe cei răi de cei drepţi”.

Din cele ce am văzut până acum, putem presupune că după întoarcerea Domnului şi Înviere, se vor aduna toţi cei care au fost chemaţi de Evanghelie, într-un anume loc şi într-un anumit moment, când Îl vor întâlni pe Hristos. Ei vor trebui să dea socoteală, iar El va arăta dacă sunt sau nu demni să primească răsplata de a intra în Împărăţie. Doar în acest moment cei neprihăniţi îşi vor primi răsplata. Toate acestea sunt prezente în parabola despre oi şi capre: “Fiul omului va veni în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale (tronul lui David din Ierusalim, Luca 1:32, 33): toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui (adică oameni de toate naţiile, Mat.28:19): iar El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre. Şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. Atunci Împăratul va spune celor de la dreapta Lui: veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită” (Mat. 25:31-34).

A moşteni Împărăţia lui Dumnezeu, a primi promisiunile făcute către Avraam despre această Împărăţie, este răsplata celor neprihăniţi. Dar aceasta se va întâmpla numai după judecată, care va fi după întoarcerea lui Hristos. Este deci imposibil să primim răsplata promisă a unui trup nemuritor înainte de întoarcerea lui Hristos; trebuie deci să tragem concluzia că de la momentul morţii până la cel al învierii, credinciosul nu are o existenţă conştientă, deoarece este imposibil să existăm într-o formă oarecare fără a avea şi un trup.

Este un principiu biblic repetat adesea că atunci când Hristos se va întoarce, doar atunci răsplata ne va fi oferită – şi nu înainte:

–          “Şi când Se va arăta Păstorul cel Mare (Isus), veţi căpăta cununa slavei” (1 Petru 5:4 cp. 1:13).

–          “Isus Hristos.. are să judece viii şi morţii la arătarea şi Împărăţia Sa… cununa neprihănirii, pe care mi-o va da, în ziua aceea, Domnul, Judecătorul cel drept” (2 Tim. 4:1, 8).

–          La întoarcerea lui Mesia în ziua de apoi, “mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului (cp. Gen. 3:19) se vor scula, unii pentru viaţă veşnică şi alţii pentru ocară” (Dan. 12:2).

–          Cînd Hristos va veni la judecată, “cei din morminte… vor ieşi din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată” (Ioan 5:25-29).

–          “Eu (Isus) vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui” (Apoc. 22:12). Nu vom merge în ceruri pentru a ne primi răsplata – Hristos o aduce nouă din ceruri.

Isus aducându-ne răsplata cu El presupune ca aceasta să ne fi fost pregătită în ceruri şi să ne fie adusă pe pământ la a doua venire; “moştenirea” noastră, adică pământul făgăduit lui Avraam, este în acest sens “păstrată în ceruri pentru voi, cei păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi”, la venirea lui Hristos (1 Petru 1:4, 5).

Dacă înţelegem acest lucru vom putea să interpretăm corect un pasaj adesea înţeles greşit din Ioan 14:2, 3: “Eu (Isus) mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc (cp. răsplata ” rezervată în ceruri”), Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi”. Isus spune în alt loc că ca veni din nou pentru a ne aduce răsplata (Apoc. 22:12), şi am văzut că acest lucru se va întâmpla în faţa scaunului Său de judecată. El va împărăţi pe tronul lui David din Ierusalim “pentru veşnicie” (Luca 1:32, 33). El va petrece o eternitate aici pe pământ, şi acolo unde va fi El – în Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ – acolo vom fi şi noi. Promisiunea lui “vă voi lua cu Mine” poate fi deci înţeleasă ca o descriere a faptului că vom fi primiţi de către El la judecată.

Expresia grecească “vă voi lua cu Mine” apare de asemenea şi în Matei 1:20, vorbind despre Iosif care “lua cu el” pe Maria ca nevasta sa. Deci nu se referă doar la o apropiere fizică de Isus.

Deci dacă răsplata ne va fi dată doar la judecata de la întoarcerea lui Hristos, înseamnă că cei drepţi şi cei răi merg în acelaşi lor atunci când mor, adică în mormânt. Nu există o diferenţiere între ei la moartea lor. Urmează o dovadă în acest sens:

–          Ionatan era drept în timp ce Saul era rău, totuşi “ n-au fost despărţiţi la moarte” (2 Sam. 1:23).

–          Saul, Ionatan şi Samuel au mers cu toţii în acelaşi loc la moarte (1 Sam. 28:19).

–          Dreptul Avraam a fost “adăugat la poporul său”, sau strămoşii săi, la moarte; ei slujeau altor dumnezei (Gen. 25:8; Ios. 24:2)

–          Înţeleptul şi nebunul au parte de aceeaşi moarte (Ec. 2:15, 16).

Toate acestea contrazic pretenţiile “creştinismului” popular. Învăţătura lor că cei neprihăniţi merg direct în ceruri la moarte distruge nevoia de înviere şi judecată. Însă am văzut că acestea sunt elemente de importanţă vitală în planul de mântuire al lui Dumnezeu, şi deci şi în mesajul Evangheliei. Ideea populară sugerează că atunci când o persoană neprihănită moare este răsplătită şi ajunge în ceruri, fiind urmată în ziua următoare, luna următoare sau anul următor de alte persoane. Acest lucru contrazice Biblia, care spune că toţi cei neprihăniţi vor fi răsplătiţi împreună, în acelaşi moment:

–          Oile sunt separate de capre la judecată, una câte una. Odată încheiată judecata, Hristos le va spune la toate oile reunite în dreapta Sa,

“Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită” (Mat. 25:34). Astfel toate oile vor moşteni Împărăţia în acelaşi timp (cp. 1 Cor. 15:52).

–          La “secerişul” de la întoarcerea şi judecata lui Hristos, toţi cei care au lucrat în spiritul Evangheliei “se vor bucura în acelaşi timp” (Ioan 4:35, 36, cp. Mat. 13:39).

–          Apoc. 11:18 defineşte “vremea să judeci pe cei morţi” ca vremea în care Dumnezeu “îi va răsplăti pe robii Săi, proorocii… pe sfinţi… şi pe cei se tem de Numele Său” – adică toţi credincioşii.

–          Evrei 11 este un capitol ce ne prezintă pe mulţi dintre drepţii Vechiului testament. Versetul 13 comentează: “În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite” lui Avraam despre mântuirea prin intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu (Ev. 11:8-12). Înseamnă că la moartea lor, aceşti oameni nu au plecat, unul câte unul, spre ceruri, pentru a-şi primi răsplata. Motivul este dat în versetele 39, 40: Ei “nu au primit ce le fusese făgăduit: pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să nu ajungă ei la desăvârşire fără noi”. Întârzierea în a le oferi răsplata promisă se datora faptului că planul lui Dumnezeu era ca toţi cei credincioşi să “ajungă la desăvârşire” împreună, în acelaşi timp. Acest lucru se va întâmpla la judecata de apoi, la întoarcerea lui Hristos.

Comments are closed.

Categories

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.